Zamówienia publiczne

Czym są zamówienia publiczne? To przetargi oraz inne, ważne zamówienia państwowe. Czynnikami, które wpływają na decyzję dotyczącą przystąpienia do przetargu bądź rezygnacji z udziału w zamówieniu, są przede wszystkim zdolność spełnienia wymogów formalnych przez firmę, wartość zamówienia, a także typ zamawiającego. Tylko 9% wykonawców aktywnych na rynku zamówień publicznych uczestniczyło w 2010 r. w przetargu, tworząc konsorcjum z innymi podmiotami. 40% badanych przedsiębiorców deklaruje, że nigdy nie odrzuca zamówień o niewielkiej wartości. Może to być związane z ich sytuacją finansową, zwłaszcza w przypadku firm mikro, często działających w oparciu o krótkookresowe cele, co powoduje, że istotna jest każda okazja zwiększenia obrotów. Blisko połowa badanych przedsiębiorców bierze też pod uwagę typ zamawiającego – 32% z nich czasami odrzuca zamówienia pochodzące od określonego typu zamawiającego bądź konkretnych instytucji, 9% robi to często, a 5% – zawsze. Czynnikami mającymi mniejsze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w zamówieniu publicznym są kryteria wyboru wykonawcy, brak przewidzianych płatności w transzach czy regionalne pochodzenie zamówień