Zamówienia publiczne

Czym są zamówienia publiczne? To przetargi oraz inne, ważne zamówienia państwowe. Czynnikami, które wpływają na decyzję dotyczącą przystąpienia do przetargu bądź rezygnacji z udziału w zamówieniu, są przede wszystkim zdolność spełnienia wymogów formalnych przez firmę, wartość zamówienia, a także typ zamawiającego. Tylko 9% wykonawców aktywnych na rynku zamówień publicznych uczestniczyło w 2010 r. w przetargu, tworząc konsorcjum z innymi podmiotami. 40% badanych przedsiębiorców deklaruje, że nigdy nie odrzuca zamówień o niewielkiej wartości. Może to być związane z ich sytuacją finansową, zwłaszcza w przypadku firm mikro, często działających w oparciu o krótkookresowe cele, co powoduje, że istotna jest każda okazja zwiększenia obrotów. Blisko połowa badanych przedsiębiorców bierze też pod uwagę typ zamawiającego – 32% z nich czasami odrzuca zamówienia pochodzące od określonego typu zamawiającego bądź konkretnych instytucji, 9% robi to często, a 5% – zawsze. Czynnikami mającymi mniejsze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w zamówieniu publicznym są kryteria wyboru wykonawcy, brak przewidzianych płatności w transzach czy regionalne pochodzenie zamówień

Related Post

Bezduszność NFZ Wiele osób borykających się z poważnymi i często nieuleczalnymi chorobami skarży się na bezduszność NFZ. Takie niepochlebne opinie rodzą się z problemów dotyczących braku dostępu do nowoczesnych form leczenia. Wiele skutecznych i innowacyjnych leków...
Dbanie o zdrowie – Zdrowie Zdrowy styl życia, zdrowie, dbanie o zdrowie. Takie slogany bombardują nasze zmysły gdziekolwiek się nie ruszymy. Oglądając gazetę czy telewizję bądź przechodząc przez miasto czy będąc w sklepie, wszędzie można natknąć się na tego typu sprawy. Nieste...
Nowy system e-WUŚ Miało być wielkie ułatwienie, jest spory bałagan i nadal stos dokumentów, jakie trzeba ze sobą nosić, by pani z rejestracji uwierzyła, że rzeczywiście jesteśmy ubezpieczeni. Mowa oczywiście o nowym systemie, jaki wprowadził NFZ, a więc słynnym e-WUŚ...
Oświadczenia z ZUS-u Jeśli zależy nam na otrzymaniu z ZUS-u zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek, to na pewno warto sobie pewne sprawy od razu uświadomić, a zaoszczędzimy sobie wiele nerwów. Przede wszystkim składki należy opłacać nieco wcześniej, a nie na ...
Dlaczego krytykujemy NFZ? Chociaż bardzo byśmy chcieli i długo szukali, trudno napisać coś pozytywnego o polskim NFZ. Przede wszystkim jakość oferowanych usług medycznych i długie, wieloletnie oczekiwanie na wizytę u lekarza konkretnej specjalności są niewspółmierne do wysok...
OC w PZU Według Artura Zycha – dyrektora handlowego jednej z firm brokerskich działających na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – polska branża ubezpieczeniowa (w tym segment samochodowy) nie odbiega regulacjami od rozwiązań zagranicznych i od lat jest jednym...