Ubezpieczenia komunikacyjne

W przypadku firm działających na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, które należą do tzw. segmentu direct (np. Link4, Liberty Direct oraz Axa Direct), medialne kampanie promocyjne o odpowiedniej skuteczności odgrywają kluczową rolę w działaniach marketingowych. Wynika to z faktu, że ci ubezpieczyciele sprzedają swe produkty poprzez telefon i internet, więc nie mają możliwości wykorzystać terenowej sieci sprzedaży w celach reklamowych.
Wie o tym dobrze m.in. Link4, który rozpoczął niedawno nową kampanie promocyjną o tytule „Idealnie dopasowane ubezpieczenie”. Ma ona przekonać klientów, że wszelkie produkty oferowane przez to towarzystwo ubezpieczeniowe – bez znaczenia czy polisy OC, AC czy inne – są „szyte na miarę”. „Zwracamy także uwagę na aktywny udział klienta w procesie wyboru optymalnego dla siebie ubezpieczenia. (…) Zachęcamy więc klientów do sprawdzenia naszej oferty OC i AC.” – podkreśla Marcin Niewiadomski, dyrektor Piony Marketingu w Link4.
Obecna akcja reklamowa jest kontynuacją kampanii rozpoczętej w pierwszej połowie bieżącego roku i wykorzystuje te same motywy przewodnie. Prowadzona jest przede wszystkim poprzez promocję w telewizji i w prasie.