Szkolenia dla menedżerów

Dobry menedżer, który chce odpowiednio pokierować przedsiębiorstwem, musi zapoznać się z powszechnie obowiązującymi zadami BHP. W takim wypadku przydatne są szkolenia dla menedżerów. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, nie jest jedynie zbiorowym obowiązkiem prawnym i moralnym każdego właściciela, ale i indywidualnym obowiązkiem każdego menedżera. Wynika to z faktu, że menedżerowie coraz częściej ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. Bezpieczeństwo i higiena pracy Odniesienie sukcesu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez przedsiębiorstwo, jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od zaangażowania kadry kierowniczej w odpowiednią realizację wspólnej strategii dotyczącą BHP z ogólnym procesem zarządzania całą organizacją. Aby bezpieczeństwo i higiena pracy odpowiednio działała w każdym przedsiębiorstwie, muszą współpracować ze sobą elementy takie jak: opracowanie odpowiedniej polityki działania, jaki i stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej. To na barkach zarządu przedsiębiorstwa stoi odpowiednie przygotowanie i wdrożenie planu, oraz stała ocena efektywności realizowanych działań. Państwowa Inspekcja Pracy Wprowadzenie reguł i zasad w przedsiębiorstwach ma tyle samo korzyści, co i wad. Efektywne wprowadzenie bezpieczeństwa i higieny pracy do przedsiębiorstwa sprawi, że firma będzie w stanie spełnić wymagania prawne. Nad kontrolą BHP w przedsiębiorstwach, stoi PIP – Państwowa Inspekcja Pracy. Szczegółowe przepisy zawarte są również w X Dziale Kodeksu Pracy i w wielu Rozporządzeniach (np. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Przepisy BHP Jeżeli nasze przedsiębiorstwo spełnia w 100% zasady BHP, to możemy liczyć, że przyczyni się to do prawidłowego funkcjonowania organizacji w przyszłości. Stosowanie się do tych zasad zmniejszy też straty związane z absencją pracowników. Co najważniejsze – poprawi ogólny wizerunek przedsiębiorstwa i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się negatywnych opinii na temat funkcjonowania całej organizacji. Wdrażanie przepisów BHP w działalność firmy, zawsze stanowi wsparcie dla ciągłego programu doskonalenia. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wprowadzanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma zdecydowanie mniej wad, niż korzyści. Wadą jest z pewnością to, że pochłania wiele czasu i środków. Sprawne BHP wymaga od kadry menedżerskiej ciągłej kontroli i uaktualniania, ponieważ wiele przepisów na przestrzeni czasu, czasem nawet bardzo diametralnie się zmienia. Aby nasze przedsiębiorstwo było przystosowane dla pracowników, należy przede wszystkim dołożyć wszystkich starań, by bezpieczeństwo i higiena pracy była zorganizowana na jak najwyższym poziomie. Zadowolenie pracownika a efektywność Dla przedsiębiorstwa przyniesie to wiele korzyści, a pracownicy także będą bardziej zadowoleni z pracy. Nie od dziś, bowiem wiadomo, że zadowolony pracownik lepiej i bardziej wydajniej pracuje, a jego efektywność stale wzrasta, co przekłada się na nasze późniejsze efekty. Pracownik staje się w obecnych czasach największym i najdroższym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Bez wykwalifikowanych i oddanych ludzi, nie będziemy w stanie odpowiednio pokierować firmą, aby przynosiła nam zyski