Składka chorobowa nie jest obowiązkowa

Jedyną nieobowiązkową składką w ubezpieczeniu społecznym jest chorobowa. Można także dowolnie ustalić jej wysokość, dzięki czemu mamy tutaj większą swobodę. Jednak oczywiście warto opłacać taką składkę, nawet gdy jest niewielka, gdyż wtedy przysługują nam zupełnie inne przywileje, gdy na takie zwolnienie chorobowe się udajemy. Jeśli składki nie opłacamy, to później nie możemy żądać niczego w zamian, co jest rzeczywiście dość problemowe w takiej sytuacji i należy się nad tym zastanowić w takim momencie. Składka chorobowa może być także zwiększona. Musimy mieć jednak uzasadnienie i zazwyczaj jest to uzależnione od naszych dochodów. Niektóre kobiety wykorzystały lukę w przepisach, by maksymalnie taką składkę sobie podwyższyć, a potem udawały się na urlopy macierzyńskie, co w konsekwencji oznaczało wysokie kwoty wypłacane przez ZUS. Obecnie taki proceder został już ukrócony, więc ZUS ma prawo zmniejszyć nam wypłacany zasiłek, więc tak naprawdę nie warto ryzykować i kombinować. Na pewno jednak warto opłacać sobie taką składkę, nawet jeśli jest ona dobrowolna, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy może nam się przydać w różnych życiowych sytuacjach. Przy tak wysokich składkach ubezpieczeń społecznych, nie jest to wielka kwota.