Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Typem ubezpieczeń, które coraz szybciej zdobywa polski rynek są ubezpieczenia zdrowotne będące pakietami medycznymi. Zamiast oczekiwania miesiącami w kolejkach do państwowych szpitali oraz przychodni, zapewniają one zupełnie darmową wizytę u lekarza specjalisty niemal z dnia na dzień! Co więcej doktor ma ekonomiczną motywację przeprowadzenia jak najlepszej konsultacji, gdyż my jako odbiorcy usługi (działającej na zasadach wolno –rynkowych) mamy pełne prawo do wyrażenia opinii (w tym skutecznej reklamacji) u jego pracodawcy (w tej sytuacji za jego pracodawcę uznaje się Towarzystwo Ubezpieczeniowe). Ubezpieczenia medyczne często są oferowane przez korporację oraz inne duże firmy. Na początku sprawdź więc, czy twój pracodawca nie oferuje takiego benefitu pozapłacowego. Jeżeli nie, to też żaden problem. Po prostu odwiedź ubezpieczenia praga i wspólnie znajdziemy dla Ciebie optymalne prywatne ubezpieczenie zdrowotne!

Ubezpieczenie GAP czyli Guaranteed asset protection insurance (ubezpieczenie gwarantujące ochronę wartości aktywów) jest rodzajem ubezpieczenia, który również staje się coraz bardziej popularny. Dzięki niemu odszkodowanie od ewentualnej szkody otrzymujemy w kwocie faktury zakupu/ustalonej wartości w dniu podpisania ubezpieczenia, zamiast niższej wartości oszacowanej na dzień zaistnienia szkody. Szczególnie warto, wykupić GAP ubezpieczając nowe ruchomości o wysokiej wartości. Przykładowo ubezpieczając nowy samochód, zawsze warto zawrzeć GAP, gdyż jak powszechnie wiadomo nowe auta tracą szybko na swej wartości.