OC w PZU

Według Artura Zycha – dyrektora handlowego jednej z firm brokerskich działających na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – polska branża ubezpieczeniowa (w tym segment samochodowy) nie odbiega regulacjami od rozwiązań zagranicznych i od lat jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Jednakże poważną barierą dla dalszego wzrostu, którego głównymi wyznacznikami są przypis składki ubezpieczeniowej na jednego mieszkańca i udział składki w PKB, jest wciąż przeciętna sytuacja materialna polskiego społeczeństwa.>Jak zauważa ww. specjalista rozwój sektora ubezpieczeń komunikacyjnych powinien być kontynuowany, aczkolwiek wiele zależy od dynamiki sprzedaży nowych aut, która z kolei jest pochodną poziomu dobrobytu w danym kraju (u nas nadal niskiego). Z drugiej strony pan Zych optymistycznie stwierdza, że: „możemy spodziewać się rosnącej skłonności do ubezpieczanie się Polaków w zakresie AC”. Należy w tym momencie zauważyć, że jest to dobry prognostyk dla towarzystw ubezpieczeniowych, gdyż z reguły właśnie ubezpieczenia AC generowały większość zysków, często rekompensując z zadatkiem straty powstałe w segmencie OC. Zapewne nie inaczej będzie w przyszłości.