Kredyt konsolidacyjny w banku, czyli na jakich zasadach pożyczać pieniądze

Czasami dochodzi do sytuacji, gdy jesteśmy posiadaczami kilku kredytów i comiesięczne wpłaty do różnych banków prowadzą do różnych nerwowych sytuacji.Można temu zaradzić zakładając atrakcyjny kredyt konsolidacyjny w innym banku. Bank ten przejmuje wszelkie należności i spłaca je jako nasz przedstawiciel. Oczywiście to nie sprawia, że kredyt przestanie istnieć – istnieje on dalej, lecz należy on w całości tylko do jednego, konkretnego banku, który na nowo zakłada kredyt konsolidacyjny. W czasie tej wymiany bardzo często zyskuje klient, gdyż oprocentowanie w nowym banku może być korzystniejsze niż uśredniane wagowo oprocentowanie w kilku innych bankach na raz. Jest to także szansa na renegocjowanie warunków kredytu – można zmienić czas spłaty, wielkość rat i inne warunki danego zadłużenia.Kredyt konsolidacyjny sprawia, że należność musi być wpłacona do jednego konkretnego banku, co czyni zadłużenie łatwiejszym do opanowania i ogranicza ilość operacji, które należy wykonywać do jego spłaty.Kredyt hipoteczny polega na tym, że bank staje się na pocztę zadłużenia właścicielem jakiejś nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca. Jest to pewnego rodzaju gwarancja na to, że kredytobiorca będzie spłacał wszystkie raty w odpowiednim terminie. W przeciwnym razie bank staje się właścicielem danej nieruchomości i posiada do niej pełne prawa majątkowe. Kredyt hipoteczny jest niejednokrotnie jedyną szansą na uzyskanie kredytu ze względu na słabe możliwości, czy to odnośnie poręczenia przez osoby trzecie, czy to z powodu własnych niskich przychodów. Kredyt korzystny w banku jest od samego jego początku, gdyż wartość zastawionej nieruchomości jest z reguły wyższa niż wartość kredytu.