Jak podejmujący pracę zarobkową powinni wybierać OFE.

Otwarte Fundusze Emerytalne OFE istnieją od 1991 roku i nazywane są tzw II-gim filarem zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce. Powstały podczas reformy systemu emerytalnego I filar jest po części kontynuacją działalności dotychczasowej ZUS, lecz pieniądze wpływające od ubezpieczonych, pozostające w ZUS, są lokowane na indywidualnych kontach ubezpieczonych.Część składki emerytalnej przekazywanej przez pracodawcę ZUS-owi kierowana jest do wybranego przez ubezpieczonego OFE i tam pieniądze są inwestowane, a dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego przez zatrudnionego, w formie emerytury wracają do właściciela.

Wymienione dwa filary są obowiązkowymi dla podejmujących pracę zarobkową. Na rynku istnieje 14 Towarzystw zajmujących się inwestowaniem pieniędzy stanowiących część płacy zatrudnionego. Każdy nowozatrudniony zobowiązany jest w ciągu 7-miu dni dokonać wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego. Jeżeli sami nie dokonamy wyboru, zrobi to za niego ZUS, przeprowadzając losowanie. W ciągu roku losowanie odbywa się dwukrotnie, w styczniu i lipcu. Z puli OFE ranking wyłączone są trzy najlepsze Fundusze i nie biorą udziału w losowaniu. Osoby, które z różnych przyczyn zostały wylosowane przez ZUS mogą raz na 2 lata dokonać zmiany OFE, bez ponoszenia kosztów. Każdy podczas podejmowania decyzji o wyborze OFE ma problem z wyborem. Nie wie, czym się kierować podczas wyboru OFE, który fundusz jest godny zaufania, który najlepiej będzie inwestował nasze pieniądze, posiada kompetentną i przychylną obsługę ze strony Przedstawiciela. Przygotowana przez nas strona internetowa, zawierająca najnowszy Ranking OFE 2010, pozwoli odpowiedzieć na te i wiele innych Państwa pytań, a także rozwieje Wasze wątpliwości. Analizie poddajemy Otwarte Fundusze Emerytalne pod kątem wielkości OFE, stopy zwrotu, wielkości opłat pobieranych przez Fundusze. Przedstawiany na niej Niezależny Ranking Funduszy Emerytalnych opiera się o dane cyklicznie publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego KNF. Nowy Ranking OFE jest tworzony w miarę ukazywania się nowych danych publikowanych przez KNF.