Decyzja zakupowa

Wielkość i struktura zasobów oddziałuje na poszczególne działania i instrumenty marketingu, czego następstwem jest siła oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje dużymi zasobami o pożądanej strukturze, to pozytywnie wpływa to kształtowaniu odpowiedniego zbioru działań i instrumentów marketingowych. Jednak zasoby mogą występować w ilości ograniczonej. Może odnosić się to do wszystkich zasobów lub tylko niektórych z nich. W zależności od dostępności poszczególnych zasobów mogą tworzyć łagodniejsze lub ostrzejsze ograniczenia w procesach kształtowania zintegrowanego zbioru działań i instrumentów.Strukturalny charakter marketingu powoduje, że kluczowe znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, ale również ich struktura. Poszczególne działania i instrumenty marketingowe mogą być tworzone w warunkach istnienia różnorakiego rodzaju zasobów. Niedobór pewnych zasobów oraz nadwyżka innych mogą prowadzić do tego, że nie można osiągnąć pożądanego poziomu zintegrowania działań instrumentów. Wówczas marketing może być mało oszczędny, jak również skuteczny w ramach procesu kształtowania zjawisk rynkowych.

Najważniejszym elementem zachowań człowieka jest fakt podejmowania przez niego decyzji. Człowiek nieustannie w różnych sytuacjach podejmuje decyzje. Podejmowanie tych decyzji odbywa się w warunkach sytuacji ryzykownej, tj. takiej, w której wynik osiągnięty po dokonanym wyborze sposobu działania nie jest pewny.Zachowanie człowieka ma zazwyczaj cechy zachowania celowego. Istotą takiego zachowania jest ukierunkowany przebieg zmierzający do osiągnięcia określonego stanu końcowego. Zachowanie to jest uwarunkowane wszelakimi doświadczeniami z przeszłości i przeróżnymi przewidywaniami przyszłości, a także dopływem przypadkowych bodźców.Wśród mnogości różnych form ludzkiej działalności istotną czynnością są zakupy dokonywane na rynku. Czynnościom tym zawsze towarzyszy proces decyzyjny, który był różnie wyjaśniany w ekonomii. W klasycznej teorii zachowania konsumentów decyzję zakupu wyjaśniano przy pomocy relacji między użytecznością dóbr i usług a ich cenami.