ATP

Badacze zauważyli, że podczas doświadczeń na neurogleju stale pojawia się dobrze znana cząsteczka, trifosforan adenozyny (ATP). Każdy student biologii wie, że jest ona podstawowym źródłem energii dla procesów zachodzących we wnętrzu komórek. Okazało się jednak, że ma ona również wiele cech, które sprawiają, że jest doskonalą cząsteczką przekazującą informacje między komórkami. Choć występuje niezwykle obficie we wnętrzu komórki, to w przestrzeni międzykomórkowej praktycznie jej brak. Jest mała, łatwo więc się rozprzestrzenia i szybko ulega rozpadowi. Właściwości te sprawiają, że przekazywane przez ATP nowe wiadomości nie mieszają się ze starymi. W neuronie ATP jest starannie upakowany i przechowywany wewnątrz zakończenia aksonów, skąd może być uwalniany do szczeliny synaptycznej razem z innymi neuromediatorami i podobnie jak one może migrować poza synapsy. W 1999 roku Peter B. Guthrie ze współpracownikami z University of Utah wykazał jednoznacznie, że pobudzone astrocyty uwalniaj ą ATP do otoczenia.

Tam wiąże się on z receptorami na sąsiednich astrocytach, powodując otwarcie kanałów jonowych i umożliwiając napływ jonów wapnia. Wzrost stężenia wapnia w cytoplazmie wyzwala w odpowiedzi dalsze uwalnianie ATP z komórek, wywołując reakcję łańcuchową aktywującą wszystkie astrocyty. Stopniowo wyłaniał się pełny model opisujący, w jaki sposób neuroglej otaczający akson czuje aktywność neuronów oraz jak taka informacja rozchodzi się wśród komórek glejowych. Powstający na błonie neuronów potencjał czynnościowy stymuluje komórki neurogleju leżące wokół aksonu do wydzielania ATP. To z kolei powoduje napływ jonów wapnia do wnętrza sąsiednich komórek, co zwiększa uwalnianie z nich ATP, aktywując tym samym transmisję sygnału wzdłuż pasma neurogleju, która w efekcie dociera do obszarów leżących bardzo daleko od neuronu rozpoczynającego proces komunikacji. Dopracowując naszą hipotezę, zadaliśmy sobie pytanie, jak neuroglej może wykrywać potencjał czynnościowy neuronów, jeśli nie tworzą one ze sobą połączeń synaptycznych, a w pobliżu synapsy nie występuje neuroglej aksonalny Neuromediatory nie dawały zadowalającej odpowiedzi, ponieważ nie były uwalniane z aksonów, a nawet jeśli były, to nie mogły działać w przypadkowych miejscach mózgu, gdyż dokonałyby tam spustoszenia.

Być może ATP, uwalniany łącznie z neuroprzekaźnikami podczas pobudzenia aksonów, w jakiś sposób przemieszcza się wzdłuż wypustek. Aby to zbadać, pobudzaliśmy elektrycznie czyste hodowle komórkowe aksonów DRG, a następnie analizowaliśmy skład pożywki. Wykorzystując enzym, zwany lucyferazą, który w obecności ATP katalizuje reakcję umożliwiaj ącą świecenie robaczków świętojańskich, wykryliśmy, że aksony uwalniają ATP ponieważ podczas powstawania potencjału czynnościowego pożywka się rozświetlała. Następnie dodaliśmy do hodowli komórki Schwanna i zbadaliśmy, czy w odpowiedzi na uwalniane z aksonów ATP nagromadzają się w nich jony wapnia. Okazało się, że tak. Gdy dodaliśmy jeszcze jeden enzym apyrazę (rozkładającą trifosforan adenozyny na tyle szybko, że nie dociera on do komórek Schwanna) neuroglej pozostał ciemny pomimo wyzwolenia potencjału czynnościowego w aksonach.

Related Post

Niski ZUS Chociaż wiele osób cieszy się na myśl, że po otwarciu własnej firmy, przez dwa lata mamy możliwość płacenia niskiego ZUS-u, a więc o połowę mniejszych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, to jednak warto zauważyć, że takie składki tak nap...
Na NFZ drożej Niestety w niektórych przypadkach okazuje się, że korzystanie z ubezpieczenia społecznego wcale nie oznacza, że jakaś wizyta będzie tańsza. Oczywiście niektóre z badań czy wizyt lekarskich są całkowicie bezpłatne, więc tutaj nie ma co marudzić. Jeśl...
Jak podejmujący pracę zarobkową powinni wybierać O... Otwarte Fundusze Emerytalne OFE istnieją od 1991 roku i nazywane są tzw II-gim filarem zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce. Powstały podczas reformy systemu emerytalnego I filar jest po części kontynuacją działalności dotychczasowej ZUS, lec...
Ubezpieczenia grupowe Czy możliwe jest znalezienie tak taniego ubezpieczenia grupowego na które wyrazi zgodę każdy z rodziców dzieci biorących udział w naszej wycieczce?  Do tej pory chodziłem po całej szkole zadając sobie wcześniej wspomniane pytanie nie umiejąc udzielić...
Zamówienia publiczne Czym są zamówienia publiczne? To przetargi oraz inne, ważne zamówienia państwowe. Czynnikami, które wpływają na decyzję dotyczącą przystąpienia do przetargu bądź rezygnacji z udziału w zamówieniu, są przede wszystkim zdolność spełnienia wymogów forma...
Ubezpieczenia Łódź Na rynku ubezpieczeń mamy dostępne przeróżne produkty. Poniżej omówimy gałąź, która najbardziej będzie interesowała kierowców, czyli ubezpieczenia komunikacyjne Warszawa posiada bardzo wiele agencji, które pomogą nam wybrać odpowiednią ofertę dla nas...